Kako da iscrtate nežni ajlajner

Ovaj tekst napisala je Marija Rakazović, profesionalni šminker i možete je kontaktirati putem e- maila rakazovic@yahoo.com ili na Instagram profilu https://www.instagram.com/makeupmarijarakazovic/?hl=en  

Za iscrtavanje savršene linije ajlajnera potrebno je da spustite pogleda ka dole i zbog toga ogledalo spustite ispod nivoa oka. Na ovaj način zatežete kožu na pokretnom delu kapka i dozvoljavate četkici da lagano klizi po koži odnosno da ne nailazi na pregibe na kapku što bi dovelo do iscrtavanja neželjene krive i isprekidane linije. Za postizanje prirodnog (nežnog) izgleda ajlajnera liniju treba iscrtati u sam kanal između korena trepavica i pokretnog dela kapka. Iscrtavanje ajlajnera uvek treba započeti od spoljašnjeg ugla oka iscrtavajući liniju ka unutrašnjem uglu oka. Prilikom iscrtavanja linije vodite se pravilom da linija ajlajnera treba da bude najdeblja u predelu spoljašnjeg ugla oka, a da se na sredini kapka postepeno sužava kako bi u samom spoljašnjem uglu oka ona bila najtanja. Da biste odredili pravac za iscrtavanje krajnje linije ajlajnera treba se voditi donjom vodenom linijom oka. Ovu liniju treba iscrtati (izvući) do prvog pregiba na kapku (pregiba koji se obrazuje na granici između pokretnog i nepokretnog dela kapka). I na samom kraju spojite ovu liniju sa linijom ajlajnera koja se nalazi uz liniju korena trepavica i ajlajnerom popunite trouglić koji je nastao spajanjem ove dve linije. Praktično objašnjenje pogledajte u priloženom videu.

Nema tagova 2