Nemate rešenja za teške ljude iz okruženja? Ovo je seminar za vas

Od malih neslaganja do dubokih povreda i razočarenja, skoro svi znamo kako sukob u ličnom i profesionalnom životu može da utiče na nas. Koliko puta ste se samo susreli sa teškim ljudima?

Čak i u najekstremnijim slučajevima, obično postoji način kako se nositi sa onima koji nas ‘izbace iz koloseka’. Počinje sa osnovnim uvidom da se ljudi oko nas međusobno razlikuju i da misle, osećaju, ponašaju se i reaguju na drugačije načine.

Razumevanje naših sopstvenih reakcija na sukob, zajedno sa veštinom upravljanja ljudima može mnogo pomoći da se bolje nosimo sa različitostima.

Ovaj trening je fokusiran na dobijanje uvida u ono što za nas predstavlja “teške” ljude i način na koji se nosimo sa njima, kao i na razvijanje optimalnog stila upravljanja konfliktima, za veću ličnu moć i profesionalnu kompetenciju.

Sukob koji ignorišemo ili tretiramo pogrešno može imati dramatične efekte na vaš lični i profesionalni život, uzimajući energiju iz inače produktivne veze. Sukob negativno utiče na otvorenu i autentičnu komunikaciju u vezi, često stvarajući strah i ozlojeđenost. Emotivni stres uključen u sukob takođe utiče na fizičko zdravlje, smanjujući imunitet tela, uzrokujući umor, hronične bolove i druge bolesti.

Ovaj trening vam pomaže da preuzmete svoj život u svoje ruke i rešite sukob na pozitivan i okrepljujuć način.

Procena Stila Upravljanja Sukobima, standardizovano psihološko evaluacijsko sredstvo omogućava dubok uvid u vaše podsvesne šablone upravljanja sukobima i pravljenje potrebnih promena.

Na ovom treningu dobićete:

  • Uvide u psihološke aspekte ljudi i razloge zbog kojih se ponašaju na način na koji se ponašaju.
  • Razumevanje „teških“ tipova ličnosti koji postoje u svakoj organizaciji / društvenoj okolini.
  • Okvirni način za nošenje sa negativnim emocijama koje proizilaze iz odnosa sa teškim ljudima, kao što su bes, agresija, ozlojeđenost, bespomoćnost, itd…
  • Pristup stilu upravljanja svakom od drugih učesnika treninga (korišćenjem Psihološkog Inventara) i identifikacija njegove uloge u nošenju sa negativnim ljudima.
  • Razvoj specifičnih tehnika i strategija za upravljanje sukobima i efektivnije nošenje sa teškim ljudima.

                                                                                                       Trening vode:

SNEHA ŠAH

Sneha je diplomirani psiholog. Za vođenje inovativnih treninga u kompanijama širom sveta, na svim nivoima menadžmenta, uključujući i veštinu liderstva, kritične razgovore, profilisanje ličnosti, arhitekturu tima, stvaranje timova sa snažnim uticajem, veštine influensinga i načina ponašanja. Snehin rad je priznat i prepoznat od strane velikih i značajnih kompanija.

Sneha je sertifikovana u sledećim oblastima kao što su:
Emotional Intelligence Profiling, Tomas DISC Profiling, FIRO-B, MBTI, Psycho Geometrics, NLP, hipnoza kao i mnogo drugim.

Sertifikovani je HYL workshop leader i coach, edukovana u SAD.

ŠAŠANK GUPTA

Šašank Gupta je kvalifikovani inžinjer i master biznis administracije. Odličan je predavač i vodio je mnoge međunarodne programe u Švajcarskoj, Rusiji, Velikoj Britaniji i SAD. Specijalizovao se za program kao što su rešavanje konflikta, upravljanje vezama, vođstvo fokusirano na akciju, i moćne programe obuke budućih trenera.

On je kvalifikovan u sledećim oblastima:
„Executive Coach for Peak Performance“, praktičar je transakcione analize i NLP-a, Belbin Team Role Assesment, Psycho-Geometrics i drugo. Takođe je sertifikovan za John Adair’s Action Centered Leadership – UK.

Šašank je sertifikovani HYL workshop leader i coach, edukovan u SAD

Za više informacija o samoj ceni i prijavi za ovaj sjajan trening pišite na mail  info@sinisaubovic.com

Nema tagova 1